Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Quản lý Dự án và Liên kết Đào tạo


Thứ tư, 5/1/2013, 11:19:39 PM

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện công tác cụ thể như sau:

  • Quản lý, điều phối các dự án trong nước và quốc tế được triển khai bởi hoặc thực hiện thông qua sự hợp tác với Trung tâm Học liệu
  • Quản lý, điều phối các chương trình đào tạo, hợp tác liên kết đào tạo tại Trung tâm Học liệu
  • Xây dựng và tìm kiếm các dự án và các chương trình liên kết đào tạo mới
  • Duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, thông tin-thư viện và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục, thư viện
  • Quản lý và điếu phối các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
STT Ảnh Họ tên  Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Hữu Thắng

Phó trưởng phòng

0942.838.186 lhthan(a)tnu.edu.vn
2 Thiều Trung Hiếu  (Hiện tại đang đi học)  0983.088.185 hieu.thieu(a)tnu.edu.vn
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 0978.317.888 tmhanh(a)tnu.edu.vn
4 Nguyễn Thị Hương Lan Chuyên viên 0974.944.801 nthlan(a)tnu.edu.vn
5 Lã Hoàng Tuấn Hiệp Chuyên viên 0915.080.998 lhthiep(a)tnu.edu.vn
6 Triệu Đức Hạnh Kế toán viên 0945.017.459 tdhanh(a)tnu.edu.vn
7 Phạm Trần Dương Chuyên viên 0988.908.089 ptduong(a)tnu.edu.vn
8 Nguyễn Thị Hảo Chuyên viên 0912.041.010 nthao(a)tnu.edu.vn


* Hãy thay thế cụng từ (a) thành @ để có địa chỉ thư đúng. Phương pháp này để chống thư rác.

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế ở hộ gia đình ở thành phố Thái Nguyên

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế ở hộ gia đình ở thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Hoàng Nghiệp Quỳnh;Nguyễn Thị Thu Thủy

NXB:

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Đào Thị Hương;Cao Thị Phương Liên;Nguyễn Minh Huệ;Nguyễn Thị Thanh Tâm

NXB:

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

Tác giả: Nguyễn Thị Tân Tiến;Trương Thị Hồng Thúy

NXB:

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Tiến Lâm;Nguyễn Tiên Phong;Nguyễn Nam Hà;Nguyễn Văn Dũng;Đặng Thị Kim Mai

NXB:

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Vũ Thị Quý;Hà Thị Thanh Thùy;Nguyễn Thị Hằng;Nguyễn Anh Tuấn

NXB:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Đức Cao Thị Phương Nhung;Cao Thị Phương Nhung;Nguyễn Văn Đức

NXB:

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

Tác giả: Đồng Thị Hồng Ngọc;Hoàng Thanh Hải;Tạ Thị Mai Hương

NXB: