Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Tài liệu điện tử tiếng Anh


Thứ sáu, 10/11/2013, 3:01:29 PM

Tài liệu điện tử bằng tiếng Anh của Trung tâm Học liệu bao gồm nhiều bộ cơ sở dữ liệu với các chuyên ngành phong phú đa dạng như Y học, Nông nghiệp, khoa học kỹ thuật...

1. Các bộ Cơ sở dữ liệu điện tử tiếng Anh:

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh bạn phải có thẻ TTHL và làm theo một trong 2 cách sau

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên trực quầy tại TTHL hoặc  qua số điện thoại 0208 6568979
 • Cách 2: Gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :
  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

 

Access to Research
for Dvelopment and Innovation

http://ardi.wipo.int

ARDI là CSDL cho phép “Truy cập nguồn tài liệu nghiên cứu cho sự phát triển và đổi mới” được thành lập bởi tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization) nhằm hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều khu vực Công nghệ.

Hiện tại, có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho các quốc gia đang phát triển.

Truy cập theo địa chỉ: http://ardi.wipo.int

Truy cập mạng toàn cầu cho nghiên cứu Nông nghiệp

Cơ sở dữ liệu AGORA là một bộ sưu tập tài liệu điện tử lớn chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan. AGORA  được thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) và các nhà xuất bản lớn trên thế giới, cho phép các nước  nghèo và các nước đang phát triển được quyền truy cập miễn phí. AGORA cung cấp hơn  3500 tạp chí  uy tín và 3000 sách điện tử dạng toàn văn..  phục vụ 116 quốc gia trên thế giới.

 Truy cập theo địa chỉ: http://www.aginternetwork.org/en/

Cổng truy cập liên mạng y tế cho các nhà nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu HINARI do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết hợp với các nhà xuất bản lớn thành lập  cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. HIRARI hiện có hơn 8.500 tạp chí và 7000 sách điện tử với 30 ngôn ngữ khác nhau.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.who.int/hinari/

Truy cập mạng cho việc nghiên cứu môi trường

Cơ sở dữ liệu OARE do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Đại học Yale, kết hợp với các nhà xuất bản lớn cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.unep.org/oare/


Bộ sách điện tử tiếng Anh của IGPUBLISH

Bao gồm các bộ sách điện tử của các nhà xuất bản F.A. DAVIS, KOGAN, IEC và WORLD SCIENTIFIC về các chủ đề khác nhau như: Y học, điều dưỡng, sức khỏe, quản lý, nguồn nhân lực, marketing, thương mại, khoa học truyền thông, khoa học đời sống, thương mại và quản l, khoa học vật chất, toán học, khoa học máy tính, y học và sức khỏe, kinh tế và tài chính, vật lý học, khoa học môi trường, khoa học xã hội.

Truy cập theo địa chỉ: http://lrc.tnu.edu.vn:2048

Cơ sở dữ liệu đa ngành

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

Truy cập theo địa chỉ: http://lrc.tnu.edu.vn:2048

Credo Reference là cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, y-dược học, kinh tế, ngoại giao, nông- lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật…

Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực KH&CN khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý trên toàn thế giới.

Truy cập theo địa chỉ: http://lrc.tnu.edu.vn:2048

CSDL bao gồm tài liệu về các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện, điện tử, ...

2. World bank (Ngân hàng Thế giới):

Dữ liệu phát triển

Bao gồm trên 2.000 chỉ số về phất triển từ các nguồn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Một số cơ sở dữ liệu chủ chốt là: Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh…

Truy cập theo địa chỉ: http://data.worldbank.org/

Dự án và chương trình

Gồm thông tin chi tiết về các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn, có thể tải xuống dưới các dạng file PDF, Text.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/projects

 

Các kết quả hoạt động

Bao gồm báo cáo về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/results

 

Thư viện điện tử của Ngân hàng Thế giới

Thư viện điện tử là một trong những bộ sưu tập tài liệu phong phú nhất về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, là cổng thông tin trực tuyến cho phép tìm kiếm tài liệu. Tài liệu trực tuyến thường được cập nhật ngay khi ấn phẩm in được phát hành.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/elibrary

 

Tài liệu báo cáo

Cơ sở dữ liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, …Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/documents

Thông tin liên quan đến Việt Nam Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/vn

 

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh bạn phải có thẻ TTHL và làm theo một trong 2 cách sau

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên trực quầy tại TTHL hoặc  qua số điện thoại 0208 6568979
 • Cách 2: Gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :
  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Tư tưởng triết học thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tư tưởng triết học thiền của Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tác giả: Nguyễn Đức Diện

NXB: Khoa học Xã hội

Truyện kể Phật Giáo

Truyện kể Phật Giáo

Tác giả: Chu Thụy Văn

NXB: Thời Đại

Thanh quy

Thanh quy

Tác giả: Thích Thanh Từ

NXB: Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh

Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ

Giáo trình thực hành tổng hợp hóa học vô cơ

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Chi;Phạm Đức Doãn;Lê Thị Hồng Hải;Lê Hải Đăng;Lương Thiện Tài;Đinh Thị Hiền

NXB: Đại học Sư Phạm

Bacillus có tiềm năng probiotic từ ruột gà

Bacillus có tiềm năng probiotic từ ruột gà

Tác giả: Nguyễn Thị Lâm Đoàn;Nguyễn Hoàng Anh

NXB:

Ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen đến chỉ số sinh lý, sinh hóa máu gà LV thương phẩm

Ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại chứa sắt, đồng, kẽm và selen đến chỉ số sinh lý, sinh hóa máu gà LV thương phẩm

Tác giả: Hà Văn Huy;Hà Xuân Bộ;Nguyễn Bá Mùi;Nguyễn Hữu Cường;Nguyễn Khắc Thịnh;Nguyễn Quý Khiêm

NXB:

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

Đặc điểm nông sinh học và khả năng chịu hạn của các dòng lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế

Tác giả: Trần Minh Quang;Trần Đăng Hòa;Trương Thị Hồng Hải;Đinh Hồ Anh;Trần Thị Phương Nhung

NXB:

Nâng cao chất lượng nhân lực của chi nhánh khai thác 1 - Công ty TNHHMTV Apatit Việt Nam

Nâng cao chất lượng nhân lực của chi nhánh khai thác 1 - Công ty TNHHMTV Apatit Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phát triển dịch vụ E-Banking tại các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phát triển dịch vụ E-Banking tại các chi nhánh Ngân hàng Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Khắc Dũng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Hoàng Hải Triều

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phát triển sản xuất chè bền vững theo tiêu chuẩn Viet Gap tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Phát triển sản xuất chè bền vững theo tiêu chuẩn Viet Gap tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Tiến Hùng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phát triển trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Phát triển trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy

NXB: Đại học Sư phạm

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại tỉnh Nghệ An

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại tỉnh Nghệ An

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thế Hữu

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tăng cường quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Ninh

Tăng cường quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Ninh

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quá trình hình thành và phát triển thành phố Lạng Sơn từ năm 1925 đến 2012

Quá trình hình thành và phát triển thành phố Lạng Sơn từ năm 1925 đến 2012

Tác giả: Đỗ Thị Hương Liên

NXB: Đại học Sư phạm

Quản lý lao động tại xí nghiêp xử lý chất thải nguy hại - Công ty TNHH 1 thành viên môi trường - TKV

Quản lý lao động tại xí nghiêp xử lý chất thải nguy hại - Công ty TNHH 1 thành viên môi trường - TKV

Tác giả: Đinh Đức Tuấn

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Một số đặc điểm hình thái và cấu trúc vi thể tuyến muối của giống vịt biển 15 Đại Xuyên

Một số đặc điểm hình thái và cấu trúc vi thể tuyến muối của giống vịt biển 15 Đại Xuyên

Tác giả: Vương Lan Anh;Nguyễn Văn Duy;Hoàng Văn Tiệu;Nguyễn Thị Minh Phương;Nguyễn Bá Tiếp

NXB:

Hiện trạng nguồn lợi cá và động vật thân mềm ở hồ Tây – Hà Nội

Hiện trạng nguồn lợi cá và động vật thân mềm ở hồ Tây – Hà Nội

Tác giả: Ngô Sỹ Vân;Nguyễn Đức Tuân;Kim Thị Thoa;Vũ Thị Hồng Nguyên;Nguyễn Thị Hạnh Tiên

NXB: