Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa hè


Thứ hai, 4/1/2019, 7:55:30 PM

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức Nhà nước và Thông báo số 517/TB-ĐHTN ngày 05/4 /2019 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè, Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin thông báo:

Từ ngày 15/4/2019 Trung tâm thực hiện theo giờ làm việc mùa hè như sau:

Giờ làm việc hành chính:

- Buổi sáng: Từ 7giờ 00 đến 11 giờ

- Buổi chiều : Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30

Giờ phục vụ bạn đọc:

 - Từ 7 giờ 00’ đến 20 giờ, tối thứ 7 ngừng phục vụ.                                                                         

Trân thành cảm ơn bạn đọc đã luôn đồng hành cùng Trung tâm!

Trân trọng! 

 

TTHL&CNTT

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Tác giả: Đỗ Thị Thúy Phương;Trịnh Thị Thu Hiền

NXB:

Thực trạng công tác quản lý đất lúa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Thực trạng công tác quản lý đất lúa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Chu Văn Trung;Nguyễn Huy Trung;Đinh Kim Cúc;Phan Phi Long;Nguyễn Kim Thu

NXB:

Ngữ cảnh giao tiếp trong nền văn hóa Việt Nam

Ngữ cảnh giao tiếp trong nền văn hóa Việt Nam

Tác giả: Đặng Thị Thu Hương;Bùi Thị Kiều Giang

NXB:

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội

Tác giả: Nguyễn Thanh Minh;Nguyễn Anh Sơn;Phạm Quang Hưng

NXB:

Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Mai Quý Tùng;Hoàng Công Tuấn Anh;Lê Xuân Trường;Nguyễn Đình Thi

NXB: