Hướng dẫn bạn đọc mới sử dụng TTHL tìm tin

 Phổ cập thông tin, hình thành các kỹ năng và kiến thức cơ bản cho việc học tập. Phổ cập thông tin giúp người học làm chủ nội dung và mở rộng những tìm hiểu, khám phá của bản thân để chủ động hơn và có khả năng tự định hướng trong học tập.


Các cá nhân hay tập thể có nhu cầu về lớp học hướng dẫn tìm tin, vui lòng đăng ký tại quầy lưu hành tầng 1 hoặc: 

 • ThS. Nguyễn Hoài Nam
 • Phó trưởng phòng - Phòng Công tác Nghiệp vụ
 • Email: nhnam(a)lrc.tnu.edu.vn
 • ĐT: 0912 454 948.

Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu thêm về cách tìm bài báo khoa học của các cơ sở dữ liệu bằng Tiếng Anh có thể liên hệ:

 • ThS. Vũ Minh Huệ
 • Trưởng phòng Công tác Nghiệp vụ
 • Email: vmhue(a)lrc.tnu.edu.vn
 • ĐT: 0988.402.357

Giới thiệu Trung tâm Học liệu và các dịch vụ:

 • Hướng dẫn tìm tài liệu in ấn (sách báo) trên OPAC
 • Hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu tiếng Việt, tiếng Anh
 • Hướng dẫn sử dụng Google Scholar
 • Hướng dẫn tìm thông tin theo chủ đề.

Bạn đọc khi được cấp thẻ sẽ nhận một tờ hướng dẫn cơ bản về sử dụng TTHL, các cán bộ trực quầy dịch vụ tại các tầng luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn đọc, bảo đảm bạn đọc sử dụng TTHL dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả.

TTHL thường xuyên mở các lớp hướng dẫn sử dụng và tìm kiếm tài nguyên của TTHL tại các trường thành viên cho SV khóa mới vào đầu năm học và các ngày trong tuần tại TTHL.

Các lớp học bao gồm:

 • Tham quan TTHL
 • Tìm hiểu về chính sách, nội quy
 • Cách tìm kiếm và sử dụng tài nguyên thông tin mà TTHL cung cấp
 • Sử dụng máy tính, truy cập Internet , kết nối WIFI, v.v.

Lớp học có trang bị máy vi tính nối mạng, thuận tiện cho bạn đọc thực hành hiệu quả ngay trên máy.

* Hãy thay thế cụm từ (a) thành @ để có địa chỉ thư hoàn chỉnh. Phương pháp này để chống thư rác.

TTHL


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.