Quy định mượn trả tài liệu và phạt quá hạn

Trung tâm Học liệu (TTHL) áp dụng quy định mượn trả tài liệu và phạt tiền mượn tài liệu quá hạn như sau:


  • Quy định mượn trả tài liệu:

- Bạn đọc trình thẻ TTHL và mượn trả tài liệu tài bàn quầy Tầng 1

- Loại tài liệu bạn đọc được mượn về: Giáo trình (GT),  tài liệu chuyên khảo (CK).

-  Loại tài liệu bạn đọc chỉ  được sử dụng tại Trung tâm (không được mượn về):  Tài liệu tham khảo (TK), tài liệu dành riêng (luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, hồ sơ phong học hàm), tài liệu nghe nhìn.

- Quy định mượn trả tài liệu (TL) đối với bạn đọc:

Đối tượng Đọc tại chỗ Tải tài liệu điện tử (TL/ngày) Số lượng tài liệu được mượn (TL) Thời gian được mượn (ngày) Số lần gia hạn Thời gian gia hạn (ngày)
  • Cán bộ, giảng viên thuộc ĐHTN
  • Học viên Cao học
  • Cộng tác viên
Không giới hạn 03 07 14 01 14
  • Sinh viên
Không giới hạn 03 03 14 0 0
  • Cộng đồng (Bạn đọc không thuộc ĐHTN)
Không giới hạn 03 0 0 0 0
  • Vị trí tài liệu:          

Tầng 1: Tài liệu tham khảo (TK) , tài liệu dành riêng (NC)

Tầng 2:  Tài liệu chuyên khảo (CK)

                                    Tầng 3: Giáo trình (GT), tài liệu ngoại văn  (CK)

*Lưu ý: Các kí hiệu TK, CK, NC, GT được in trên các nhãn dán trước hoặc sau tài liệu.

  • Tài liệu quá hạn:

Bạn đọc mượn tài liệu quá hạn sẽ phải nộp tiền phạt .

Mức phạt: 1000 đ/ ngày/tài liệu (Mức phạt quá hạn được áp dụng như nhau cho mọi đối tượng.)

Sau khi trả tài liệu và nộp phạt, bạn đọc mới tiếp tục được mượn tài liệu.

TTHL

 


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.