Dịch vụ hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, viết luận văn, luận án

Để hỗ trợ bạn đọc hoàn thành tốt công trình nghiên cứu và luận văn /luận án tốt nghiệp, Trung tâm Học liệu (TTHL) cung cấp dịch vụ tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu.


Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoa Từ xa - Viện Đại học Mở Hà Nội tại TTHL

Cán bộ TTHL sẽ tìm kiếm và chọn lọc tài liệu theo yêu cầu của bạn đọc từ nhiều nguồn tài liệu uy tín trong nước và quốc tế bao gồm sách, báo, tạp chí, đĩa từ, CD-ROM, các cơ sở dữ liệu. Bạn đọc có nhu cầu về dịch vụ có thể liên hệ với cán bộ Dịch vụ Thông tin TTHL qua địa chỉ email: yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn hoặc số điện thoại 0280.656.8979

TTHL


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.