Thông báo sử dụng TTHL &CNTT đối với sinh viên chưa có thẻ bạn đọc

TTHL&CNTT xin thông báo như sau:

Khi các bạn đến TTHL&CNTT mà chưa có thẻ, mất hoặc để quên, các bạn vẫn được sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm (Chỉ trừ dịch vụ mượn trả tài liệu).

Mọi chi tiết bạn đọc liên hệ trực tiếp với cán bộ trực tại các bàn quầy hoặc theo địa chỉ sau (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ:

  • ĐT: 0208 6568 979
  • Th.S. Nguyễn Hoài Nam

ĐT: 0912 454 948

Email: nhnam@tnu.edu.vn   

 

Trân Trọng!

TTHL&CNTT


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.