Quy trình mượn - trả tài liệu in ấn

Đến với Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin bạn đọc sẽ được sử dụng nguồn tài liệu đa dạng, phong phú được sắp xếp tại 3 tầng, bạn đọc có thể tra cứu và sử dụng tại các tầng như sau:


Tầng 1

  • Tài liệu Tham khảo 
  • Luận văn – Luận án 
  • Tài liệu Khoa Quốc tế 

Tầng 2

  • Tài liệu chuyên khảo 
  • Báo, tạp chí

Tầng 3

  • Giáo trình 
  • Tài liệu tiếng nước ngoài 

Quy trình mượn - trả tài liệu in ấn:​

TTHL&CNTT


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.