Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên

Trong 03 ngày 15-18/11/2019, tại phòng họp tầng 3 Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên, Tập đoàn công nghệ viễn thông quân đội Viettel Thái Nguyên phối hợp Sở nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ phần mềm quản lý hồ sơ cho 325 cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên, UBND huyện Đồng Hỷ, Sở Giáo dục và Sở Y tế. 


Tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Theo đó, hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được Viettel thiết kế và áp dụng cho khối cơ quan nhà nước, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhân sự, thực hiện các quy trình nghiệp vụ tổ chức cán bộ, thống kê, báo cáo, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các quy định hiện hành. Dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức được nhập vào hệ thống phần mềm có khả năng kết nối, đồng bộ với phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Lớp tập huấn đã giới thiệu về các tính năng, lợi ích của phần mềm, thao tác các quy trình nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ, cách thức khai phiếu và nhập dữ liệu về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào hệ thống; tạo lập các tài khoản quản trị cho các đầu mối quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, giúp cho các đơn vị quản lý thông tin cán bộ đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, tránh được những sai sót, tiết kiệm được thời gian quản lý cán bộ, công chức, viên chức bằng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính hiện nay.

 

Thanh Bắc - BBT WS


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.