Những nền văn hóa lớn của nhân loại

Văn hóa là sản phẩm của loài người, được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa.


Văn hóa được tái tạo và phát triển trong quá trình hành động và tương tác xã hội của con người. Văn hóa là trình độ phát triển của con người và của xã hội được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong giá trị vật chất và tinh thần mà do con người tạo ra. Tuy nhiên, bất luận dưới hình thức xã hội nào, con người vẫn phải tự xây dựng cho mình một đời sống văn hóa cộng đồng. Vì vậy không có một dân tộc nào, để tồn tại và phát triển lại không tạo dựng một nền văn hóa riêng. Điều đó cho thấy trên khắp hành tinh chúng ta, có bao quốc gia dân tộc là có bấy nhiêu nền văn hóa. Cuốn sách "Những nền văn hóa lớn của nhân loại" giới thiệu đến bạn đọc những nền văn hóa lớn có truyền thống hàng ngàn năm lịch sử và có một ảnh hưởng nhất định đối với nền văn hóa thế giới. Đó là các nền văn hóa. Sách gồm 8 phần, mỗi phần cung cấp các nền văn hóa khác nhau, cho người đọc cái nhìn đa chiều về nền văn hóa nhân loại.

  • Nhan đề: 
    Những nền văn hóa lớn của nhân loại
  • Tác giả: Trần Mạnh Thường
  • Nơi xuất bản: Hà Nội Văn hóa thông tin
  • Năm xuất bản: 2010 
  • Phân loại DDC: 306 THU - Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên 

 

TTHL&CNTT


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.